Cause for Concern referral form / Ffurflen Gyfeirio – Achos Pryder

This form should be used in any circumstance where the behaviour of a student gives any staff member or fellow student cause for concern.

Dylid defnyddio'r ffurflen hon ar gyfer pob achlysur lle mae ymddygiad myfyriwr/wraig yn achosi pryder i aelod o staff neu eu cyd-fyfyrwyr.

This form will be submitted anonymously

No user information will be saved with this form except for any personal details you choose to enter.

Arall
We will use this to tell you the outcome of your referral – you don’t have to tell us if you don’t want to. We will only share what the student agrees we can share, in order to protect their privacy
Byddwn yn defnyddio hyn i ddweud wrthych beth fydd canlyniad y cyfeirio – does dim raid i chi ddweud os nad ydych yn dymuno hynny. Fyddwn ni ddim ond yn datgelu'r hyn mae'r myfyriwr yn cytuno i'w rannu, er mwyn diogelu eu preifatrwydd

I am concerned about

OR

Please tick all that apply and give more details if possible in the free text box.

Rwyf yn pryderu am yr isod

NEU

Ticiwch bob un sy'n berthnasol a rhowch fwy o fanylion yn y blwch testun am ddim