MetHub at Cardiff Met

MetHub is an online platform that allows organisations to advertise the following types of opportunities to our students and graduates:

 • graduate vacancies
 • paid internships
 • placements and work experience
 • volunteering
 • international opportunities
 • part time roles.

Registration

Registering is quick and free of charge. 

Register now

Terms and conditions

Ensure you have read our Terms and Conditions before signing up.

Terms and Conditions

Contact us

If you have any queries, please contact us:

Email:  employerservices@cardiffmet.ac.uk

MetHub ym Met Caerdydd

Platfform ar-lein sy’n galluogi i fudiadau hysbysebu'r mathau o gyfleoedd canlynol i fyfyrwyr a graddedigion:

 • Swyddi gwag i raddedigion
 • Interniaethau â thâl
 • Lleoliadau a phrofiad gwaith
 • Gwirfoddoli
 • Cyfleoedd rhyngwladol
 • Swyddi rhan amser
 • Cofrestru
 • Mae cofrestru yn gyflym, yn rhad ac am ddim

Hamodau a Thelerau

Sicrhewch eich bod wedi darllen ein Hamodau a Thelerau cyn cofrestru.

Hamodau a Thelerau

Cofrestru

Cofrestrwch nawr

Cysylltwch â ni

Mae croeso i chi gysytllu â ni gydag unrhyw ymholiadau:

E-bost: employerservices@cardiffmet.ac.uk